تبلیغات
✰❤بـِ ـ ـ ـلومــ ـ &ویــ ـنــکسـḆɬȎṌᵯوʬƗᵰẍ❤✰ - ✰❤مَـ ـ ـجموعهـ یِ وینکس✰❤
✰❤Ɨ ⱠỎṼɇ ʬƗᵰẍ❤✰
♫♪ مجوعه ی وینکس ♫♪


1) شبکه ی رای گولپ ( rai gulp ) وینکس رو تو ساعت
2 تا 3 نشون می ده! ( قسمت چارمیکس ) و 45 : 5 تا 15 : 6


( قسمت مجیک وینکس ) و یکشنبه و شنبه ها! ( قسمت انچانتیکس ) حتمااا ببینیدشووون!
شکلکــ های آینـ ـ ـاز بـــــــــای!


2) شخصیت فلورا برگرفته از خواننده ای به نام جنیفرلوپز است!
شکلکــ های آینـ ـ ـازشخصیت موزا نیز برگرفته از خواننده ای ، به ناملوسی لیو است!
شخصیت تکنا ، برگرفته از خواننده ای به نام p!nk است و شخصیت آیشا نیز از ، خواننده ای به


نام بیانسه گرفته شده است و شخصیت بلوم از یه دختر به نام آتونلا برگرفته شده است!
شکلکــ های آینـ ـ ـازشخصیت استلا از یه


بازیگر زن به نام کامریون دیاز برگرفته شده است!
شکلکــ های آینـ ـ ـازمردی به نام لایتینگ ، سازنه ی وینکس اسـت! بـــــای!


3) وینکس به معنای پیروزی و چارمیکس به معنای افسونه! شکلکــ های آینـ ـ ـازانچانتیکس ، یعنی جادو و بیلیویکس ، یعنی،


باورکردن!سپارکلیکس به معنای درخشش است و دستاینیکس ، به معنای سرنوشت می باااشد!
شکلکــ های آینـ ـ ـازبـــای!


4) قدرت بیلیویکسه بلوم ، دوامه زندگی و قدرته استلا ، نور سحره! شکلکــ های آینـ ـ ـازقدرته بیلیویکسه موزا ،قلب روشن میباشد


و قدرت تکنا
گوهر ذهنه! قدرته بیلیویکسه فلورا رایحه ی جهان و همچنین قدرت لایلا ، روح شجاعته!شکلکــ های آینـ ـ ـازبــای!


5) یــک پری برای تبــدیل شدن به بیلیـــویکس ، باید کـــاری کند ، مــردم به پـری ها و جادو اعتــقاد پیدا کنــند!شکلکــ های آینـ ـ ـاز


وقتی مردم بیش تر بیلیویکس را باور کنند ،شکلکــ های آینـ ـ ـازقوی تر میشود و اگر باورشان از بین برود نیز ، ضعیف تــر می شود!


بیلیویکس ، دارای چهار بال است : بال معمولی ، ترکیکس ، زومیکس و سپیکس!
شکلکــ های آینـ ـ ـازاعضای وینکس ، بیلیویکســه


خود را تو قسمت 6 از فصل 4 به دست می آورند!
شکلکــ های آینـ ـ ـازوقتی که راکسی ، آن ها رو باور می کنه! در قسمت 19


از
فصــــل 4 ،شکلکــ های آینـ ـ ـاز نیرو های ، جدیـدی به نام سوفیکس و لاویکس کســــب می کنــــند! فعلا بـــــای تا بعد!


6) برای تبدیل شدن یک پری به انچانتیکس باید کسی از نوادگانش را نجات دهد و فداکــــاری بــزرگی کند!
شکلکــ های آینـ ـ ـازتومرحله ی انچانتیکس پری ها بسیار قوی تر هستند ، میتوانند کوچک شوند و هم چنین ، جــــادو های
تاریـــک را بـا


گردنبندشان
از بین ببرند!
شکلکــ های آینـ ـ ـازلایلا اولین نفری است که تغییر انچانتیکس میکند و با استفاده از گرنــــبند خود نـابینا


یی اش را درمان میکند! بلوم و تکنا استثناهایی در انچانتیکس هستند!
شکلکــ های آینـ ـ ـاز بلوم ، برای جـــنگیدن با تریــکس ،


خود به خود دچار تغییر انچانتیکس شد!
شکلکــ های آینـ ـ ـازتکنــا هم کسی را از قلمرو و نوادگان خودشــنجات نداد!شکلکــ های آینـ ـ ـازبـــلکه او


با نجات دادن سرزمین لایلا موفق به کسب انچانتیکـس شد!
شکلکــ های آینـ ـ ـاز پــری ها در انچانتیکس ، واقعا" شبــیه یه پـــری


می
میشوند و اغلب لباس های کوتاه و صندل دارند!شکلکــ های آینـ ـ ـازبال های آن ها بزرگ و رنگارنگ اســت و جواهــراتی دارند که ،


مهم ترینشان همان گردنبند آنهاست! لباس انها بسیــار درخشنده و زیبـــــا می شود!
شکلکــ های آینـ ـ ـاز بـــــــــای!


7) نام مادر راکسی ملکه مورگانا و اسمه پدرشم کلاوسه!
شکلکــ های آینـ ـ ـازاسمه مادر بلوم ملکه میریامه و اسمه پدرش اورایتله!


اسمه مادر استلا ملکه لونا و اسمه پدرشم شاه رادیوسه! اسمه مادر موزا ناتلین و اســمه پدرش هو بو اســــــت!
شکلکــ های آینـ ـ ـاز


اسمه مادر و پدر لایلا و تکنا و فلورا هم هنوز معلوم نیست!شکلکــ های آینـ ـ ـاز ( توی کارتووون وینکس اسمشونو نگفته ) بـــــای!


8) برید توی سایته :
www.gogoanime.com ؛ ویدئو وینکس توووشه!شکلکــ های آینـ ـ ـازفقط توی serch بنویسین : winx کلــی ،


سیزن ازش می یاد!
روی یکیشون کلیک کنین و تماااشا کنین! شکلکــ های آینـ ـ ـاز( به زبان انگیلیسیه )شکلکــ های آینـ ـ ـاز بــــــــای!


9) پیکسی بلوم لوکت یا لوکتی ، پیکسی استلا آموره و پیکسی فلورا چاتا است!
شکلکــ های آینـ ـ ـازاسم پیکسی موزا ، تون ،اسمپیکسی لایلا پیف و اسم پیکسی راکسی هم جولی می باشد!
شکلکــ های آینـ ـ ـازاســم حیوون خونگی ( pet ) بلوم ، بل ؛ استلا ،
خونگی استلا جنیجر ، اسم پیکسی فلورا کوکو ، اسمه حیوون خونگی موزا په په ، اسمه pet
تکنا چیکو و حـیوان خونگیراکسی
، آرتو می بااااشد!شکلکــ های آینـ ـ ـازاسمه دوست پسر بلوم اسکای ، اســتلا ، برندون فلورا ، هلـیا ، موزا ، ریون و تکـــنا ،تیمیو راکـسی انـدی!
( البته اندی ، دوست پسر سابق بـــلوم هم هست ) فعــلا تا خبر بعدی از وینکس ، بــای!شکلکــ های آینـ ـ ـاز
10) لبــاس های جنــگی وینکس عبارتـند از : مجیک ویــنکس ، انچانتــیکس ، بیلیویکس ، دایمـــنتیکس ، فلایــریکس ،لاویکــس ، سافیکس ، چــــارمیکس ، دستاینیکس ، سپارکلیکس و مینیوینکس!
شکلکــ های آینـ ـ ـازتا خبر های بعدی بــــای!11) در سیزن 4 وینکس ، نام مدرسه ی وینکس ، ( مدرسه ی جادویی ) گفته شده است!
شکلکــ های آینـ ـ ـازنام معــــلم مدرســهی جادویی
نیـــز ، MiSs FaRaGoNdA و اســــمه مدیـــره برج ابر ، MiSs GrIfFiN می بـــاااااااشـــد!
شکلکــ های آینـ ـ ـازبـــــای!12) در کــارتون وینکس ( سیزن 8 ) نام دو دانــــش جو در آلفه آ رو آورده!
شکلکــ های آینـ ـ ـازبه نــــام های آلیــــس و کلاریس!آلیس ،
هم اتاقی کلاریس می باشد!شکلکــ های آینـ ـ ـازاو و کــــلاریس هر دو تا در اتاق های قدیمی اعضای وینکـــس هستن!آلیس همچنین از طرفدارای وینکس هم می باشد و در چند قسمت از سیزن 3 وینکس هم او
را نـشان داد!شکلکــ های آینـ ـ ـازقدرتهآلیس
، هنوز معلوم نمی بااااشد!شکلکــ های آینـ ـ ـازکلاریس هم در اتاق های قدیمی وینکس بود و همین باعث سو ءتفاهم بین آنها و دختران وینکس میشود!
شکلکــ های آینـ ـ ـازاما مدیره مدرسه ی جادویی ( MiSs FaRaGoNdA ) این دعوا را به پایان رساند!


13) برید به سایته : http://online.winxclub.com که سایته اصلیه وینکسه! خیلی سایت خوبیه!شکلکــ های آینـ ـ ـازبـــــای!


14) برید تو ســـایته : www.picturesanimations.com شکلکــ های آینـ ـ ـازبرید توی حرفـــه W و وینکسو پیدا کنین و عکــس از اونببینین!
( کپی هم کننین و بذارینشون توی وبتون ) امیدوارم از این سایت خوشتون بیاد!
شکلکــ های آینـ ـ ـاز بـــای تا بعد!شکلکــ های آینـ ـ ـاز15) ساز بلوم ، میکروفون و ساز استلا و فلورا و موزا ، گیتاره! سازه تکنا ارگ و ساز لایلا ، تنبکه!شکلکــ های آینـ ـ ـاز نام آهنگیکه تویـــ کنسرتـــ می خوانند ، YoU aRe ThE oNe می باشـــد!
شکلکــ های آینـ ـ ـاز ( به اینگیلیســی و ایتالیاییـــ) بـــــایــــ!16) برای به دست آوردن چارمیکس یک پری باید ضعیفی هایش را شکست دهد!شکلکــ های آینـ ـ ـازچارمیکس بعد از فرم معمولـیپری است
!
شکلکــ های آینـ ـ ـازدر چارمیکس یک نماد روی سینه ی پری به وجود می آید و یک چیز کیف مانند در کمــر یا دسـتشانبه وجــود می آید
!شکلکــ های آینـ ـ ـازبلومـــ با معذرت خواهی از اسکای ، اســتلا با معـذرت خواهی ازلایلا ( چـون او را بـــه دلایـلیناراحت کرده بود )
شکلکــ های آینـ ـ ـاز ، فلورا ، با ابراز احساسات واقعی اشــ به هلیا ، موزا با اطمینان داشـتن به ریون ، ( زمانــیکه
پیش دارسی بود )شکلکــ های آینـ ـ ـازتکنا ، با اطمینان دوبـاره به تیمی و لایلا ، زمانــــی که در یک غار گیـر افتاده بود و نمیــــتونسـت به پری تبدیل شود و دوباره شجاعتش را به دستــــ آورد! شکلکــ های آینـ ـ ـاز اولــــ بلومــــ ، بعــد استلا ، بعد موزا ، بعـــد
لایلا ، بعد تکنا ، و بعدشم فلورا جون چارمیکس خودشونو به دست آوردن! تا خبـرات بعـدی از وینکس ، بایـــــ!17) بلوم ، در سـرزمین اسپارکس ، استــلا سولاریا و فلــورا تو پنجمینـــ ماه از گل همیشه بــهار زندگی می کنه!شکلکــ های آینـ ـ ـازتکنـــا ، سومینـــ مسـیر کهکشـان دوتاییـــ ، مـــوزا سحابیــــ هارمونیک و لایـــلا تـو آندروســـ زنـدگی می کنـــه!
شکلکــ های آینـ ـ ـاز18) وینکس یک کارتون تخیلی ایتالیایی هستش!شکلکــ های آینـ ـ ـازکه از سال 2006 به نمایشــ در اومد که به محبوبیت جهانیرسیـــده اسـتـــ قسمتـــ اولی این کارتون انچنتیکس نام داشته! قسمتــ دوم چارمیکس!
شکلکــ های آینـ ـ ـازقسـمت سـوماین کارتون سینمایی است و نامش راز پادشاه گمشده اسـت که 82 دقیقه است!
شکلکــ های آینـ ـ ـازبـــعد از آن قسمت چهارمـــآن که بیلیویکس است نام گرفت!
شکلکــ های آینـ ـ ـاز بعد از آن به خاطر معروفیت این کارتون قسمت پنجــمی هم ساختـه شد کهالبـــته فیلمـــ سینماییـــ سه بعدی شد و نامــ آن MaGiC aVvEnTuRa استـــ که در سالــــ 2010 ساخته شـده!
شکلکــ های آینـ ـ ـازمیتوان اونـــو به جدید ترینــــ نسخه ی وینکس نام برد که فعلا به ایران نرسیده استــــ!شکلکــ های آینـ ـ ـازقبل از ساخته شدنـــــقسمت پنجم وینکـس کنسرت وینکس هم ساخته شــد!
شکلکــ های آینـ ـ ـازدر این کنسرت 10 کلیپـــــ شاد و زیبــا و گلچـینی ازتمامی قسمت های وینکســــ است که به صورت 10 دقیـــقه هســـتنــــ!
شکلکــ های آینـ ـ ـازبه زودی قسمتــــ جــدید از وینکـسشروع به ساختن کرده که سیـــزن 5 نام داره! البته این کارتونــــ در کانالــــ های خیلیــــ کمیـــ پخش شــده!
شکلکــ های آینـ ـ ـازاعضای وینکس در این قسمت به سن 21 میرســـند!شکلکــ های آینـ ـ ـازبرای همین صحنه های بدی پخش شد ، که مورد گرفتهشـــد و در حالــــ بازسازی آن هستند
!شکلکــ های آینـ ـ ـاز منـبع این مطلـب ( 18 ) : wWw.WiNx-FaIrIeS.mIhAnBlOg.CoM19) آیسی و دارسی و اســــتورمی ، دشمنان وینکســـن!شکلکــ های آینـ ـ ـازقدرت آیسی یخ ، دارسیــــ درســت کــردن چــنـدمدل مثل خودش!
شکلکــ های آینـ ـ ـاز( وقتی که کسی می خواد باهاش بجنگه و به جادو بزنه ، اونــــ خودشو چنـد برابر مــی کنهتا شخص مقابل ، قاطی کنه که به کدومشون جادو بزنه )
شکلکــ های آینـ ـ ـازاسـتورمی هم که از اسمش معلومـــه که قدرتشـــطوفانه!
شکلکــ های آینـ ـ ـازاین ســه جادوگر ، دو تا رئیس دالـــن که اوّلـــش لرد دارکره! دومیشـم ولـتوره! گودبایـــــ!شکلکــ های آینـ ـ ـاز20) اگرون ، دومان ، آناگان و گنتلوس هم ، دشمنان اصلی وینکسن!شکلکــ های آینـ ـ ـازاگرون می تونه سحر و جادو را جــذب کندو
قوی تر شود!شکلکــ های آینـ ـ ـازگنتلوس زمین لرزه و امواج صــوتی ایجاد می کنه! دومان ، ســـرعت فوق العاده و دومانــــ ،امکان تبدیل شدن به افراد مختلف یا حیوانات رو داره!
شکلکــ های آینـ ـ ـازاسم گروهشونم گردی سیاه می باااشد! گـــودبایـــ!

 キラキラブログパーツ

[PR] 好きな文章でタイピング!